Harpiste Aimée van Delden musiceert op 28 mei

Aanstaande zondag 28 mei werkt harpiste Aimée van Delden mee in de pinksterviering op Schiphol. Begin dit jaar kwam Aimée in contact met een van de luchthavenpastores en ontstond het idee om in het Meditation Centre iets te doen met de pure en warme klanken van de harp. Er zal een combinatie zijn van teksten, een aantal muziekstukken, gebeden en een korte meditatie. De dienst begint om 11.00 uur, maar eerder binnenlopen en alvast genieten van de voorbereiding in het centrum is natuurlijk mogelijk. Van harte welkom!

Luchthavenpastor te gast in podcast Heilige Grond

De podcast Heilige Grond staat stil bij de grond onder je voeten. Bij het heilige en het alledaagse. Bij brandende kwesties. In de aflevering ‘Nood leert helpen’ gaat het over acute nood.

Hoe kun je er zijn voor mensen die geconfronteerd worden met een plotseling verlies of een andere ingrijpende gebeurtenis? Wat is helpend, hoe ga je om met de vragen die het oproept? Koos Tamminga spreekt in deze aflevering met Marieke Meiring, luchthavenpastor op Schiphol en met Martha Zonneveld, projectleider noodhulp bij Tearfund. Hoe kun je er als pastor zijn voor iemand die net iets heeft meegemaakt dat enorme impact heeft – terwijl ze op doorreis zijn en er dus geen pastorale relatie is of mogelijkheid voor follow-up? Wat kunnen kerken betekenen in gebieden waar een ramp is gebeurd? Is christelijke noodhulp onderscheidend? Wat doet het met je eigen Godsbeeld en mensbeeld als je zo veel met nood te maken hebt? De podcast is te beluisteren via deze link.

Paasvieringen in het Meditation Centre

In de Stille Week zijn er de volgende vieringen in het Meditation Centre die door ingecheckte reizigers en medewerkers die achter security werken bezocht kunnen worden: op Witte Donderdag, 6 april, om 11.00 uur een Eucharistieviering. Op Goede Vrijdag, 7 april, een kruiswegmeditatie aan de hand van de staties van schilderes Charley Toorop, eveneens om 11.00 uur. Op zondag 9 april, Eerste Paasdag, is er een kerkdienst om dezelfde tijd, met een speciale muzikale viering van Pasen. Elke dienst begint dus om 11.00 uur en deze wordt omgeroepen. Iedereen is van harte welkom.

Luchthavenpastoraat organiseert Nieuwjaarsconcert

Met een korte vesper, een toespraak van bestuursvoorzitter Flip Poort en een miniconcert opende het Luchthavenpastoraat op 11 januari 2023 het nieuwe jaar. Het concert, in Lounge 2 gegeven door de professionele musici van Stichting Appeltaartconcerten, was het absolute hoogtepunt van de Nieuwjaarsreceptie.

Strijktrio OEHOE met Ruña ’t Hart, Michiel Holtrop en Douw Fonda en trompettist Gerben Klein Willink verrasten veel passagiers, gasten en medewerkers van de luchthaven met energieke, bevlogen gespeelde, licht klassiek muziek. Op klapstoelen in de ruime zitgelegenheid op het internetplein zaten ze dichtbij het publiek. Kinderen stonden te dansen, een vader had zijn slapende zoon op de arm en de vrijwilligers van het pastoraat deelden appeltaart uit. In de gehaaste en logistieke wereld van een luchthaven zorgt muziek voor rust, ontroering en verwondering; een moment om even stil te staan, voordat mensen letterlijk of figuurlijk weer verder vliegen. Stichting Appeltaartconcerten sluit naadloos aan bij de humanitaire insteek van het Luchthavenpastoraat. De musici spelen in buurthuizen, hospices en wijktheaters; de stijl is informeel en ontroerend. Voor meer informatie kun je de website bezoeken.

Kerstavondviering in het Meditation Centre, achter de security

Voor wie op kerstavond op Schiphol is, bestaat de mogelijkheid de sfeer van Kerstmis te proeven tijdens een korte viering in Lounge 2. Deze dienst kan alleen bezocht worden door ingecheckte passagiers, overstappers en medewerkers die op kerstavond op de luchthaven aan het werk zijn. De dienst op 24 december 2022 start om 18.30 uur op de tweede verdieping in Lounge 2. Er is een selectie van geliefde carols, het kerstverhaal wordt gelezen en er wordt een kerstgedachte meegegeven door een van de pastores. Vanwege de grote belangstelling in voorgaande jaren wordt de viering niet in het Meditation Centre gehouden, maar buiten op het plein voor het centrum. Na afloop wordt er kerststol geserveerd en er is iets warms te drinken. Pastores Joop Albers en Mark Hafkenscheid heten je van harte welkom. Op kerstochtend, 25 december 2022, is er een kerstdienst in het Meditation Centre. Pastor Mark Hafkenscheid gaat daarin voor. Het is mogelijk vanwege vertrektijden ook slechts een gedeelte van de dienst mee te maken.

Pastores Marieke Meiring (links) en Joop Albers (rechts).
Het Luchthavenpastoraat wenst u fijne feestdagen toe! 

Interview Lokale Omroep Volendam – Edam

Half oktober zaten vrijwilliger Ria Tol en luchthavenpastor Marieke Meiring een avondje bij L.O.V.E., de Lokale Omroep Volendam-Edam. Onder het stadion van FC Volendam zwaaide de deur van de studio gastvrij open om Ria en Marieke binnen te halen. Ze waren te gast bij het programma ‘Zukke Zorge’, dat mensen die anderen helpen centraal stelt. Ria, geen onbekende in de regio, vertelde het verhaal van het vrijwilligerswerk in het Meditation Centre op Schiphol. Vanaf het allereerste contact met het team van pastores bij de sollicitatie, de lange wachttijd tijdens de coronajaren en het moment dat ze helemaal los ging in april dit jaar. In het interview komt goed naar voren wat het vrijwilligerswerk allemaal inhoudt en wordt er antwoord gegeven op bijzondere vragen als: ‘Wat doet een piano in het stiltecentrum?’ ‘Wordt er wel eens getrouwd op het stilste plekje van Schiphol?’ ‘Gaat het goed samen, wanneer mensen van verschillende religies samen in één ruimte bidden?’ ‘Kan je daar ook yoga doen?’ 

Luchthavenpastoraat te gast bij liberaal Joodse Gemeente

Ieder jaar organiseert het Luchthavenpastoraat een studiedag voor zijn vrijwilligers. Het doel van de studiedag is de 25 vrijwilligers en het pastoresteam kennis op te laten doen, toe te rusten en te inspireren voor hun taak. Op 13 oktober waren zij, samen met veel bestuursleden, te gast bij de liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. In het huis van bidden, leren en ontmoeten werden zij bijzonder gastvrij ontvangen.

Wandkleed De Zeven Scheppingsdagen door Claudy Jongstra.

Rabbijn Menno ten Brink startte de dag met een rondleiding door de sjoel. Vanwege de week van het Loofhuttenfeest konden we ook de kenmerkende soeka bezichtigen. Daarna zetten begeleiders Karima Bajioui en Barnet Kansil het programma voort met een aantal gespreksoefeningen, waarbij interlevensbeschouwelijk luisteren op de voorgrond stond. Het was een boeiende dag met persoonlijke uitwisselingen. Een stimulans voor een houding van bescheidenheid en openheid bij de enorm gevarieerde ontmoetingen in het Meditation Centre.

De deur naar de sjoel verwijst naar de verwachting van de tijd van Shalom.
Rabbijn Menno ten Brink geeft uitleg bij de heilige boekrollen (Tenach).
Onder de soekka (loofhut).

Het Luchthavenpastoraat zoekt vrijwilligers

Wij zoeken enthousiaste mensen om mee te werken in het Meditation Centre. Het centrum is 24 uur per dag open voor passagiers en medewerkers die een moment van stilte of bezinning zoeken. De taak van de vrijwilligers is om ervoor te zorgen dat het Meditation Centre voor de passagiers een aangename plaats is om in rust te verblijven. Dit betekent dat je tijdens je dienst beschikbaar bent voor de mensen die het centrum bezoeken, vragen beantwoordt en respect toont voor de diversiteit aan levensbeschouwingen die er bestaat. Bent u geïnteresseerd? Vind hier meer informatie en het aanmeldingsformulier.

Op de dag van de vrijwilliger (7 december 2021) werd één van onze vrijwilligers in het zonnetje gezet door Schiphol.

Verhalen en stilte op Eindhoven Airport

Op zondag 13 februari werd Mirjam van Nie als Luchthavenpastor voor Eindhoven Airport verbonden aan de Protestantste gemeente te Veldhoven. Mirjam is sinds 2014 een dag per week op de luchthaven aanwezig. Ze is daar om te luisteren naar de verhalen van mensen op het vliegveld en om de gebedsruimte te beheren. Er ging met haar verbintenis aan een naburige gemeente een lang gekoesterde wens in vervulling. Voor het solistische werk op Eindhoven Airport is het fijn een klankbord in een gemeenschap te hebben.

Mirjam van Nie, Luchthavenpastor op Eindhoven Airport

Mirjam is acht jaar geleden met niets begonnen. Maar al snel na de inrichting speelde de gebedsruimte een belangrijke rol ten tijde van de ramp met de MH17. Ze vertelt over het belang van een plek om naar toe te gaan in zo’n crisistijd. ‘Men stond tot ver buiten de gebedsruimte in de rij’, herinnert ze zich als de dag van gisteren. ‘De vluchten uit Charkow landden op het militaire gedeelte van Eindhoven Airport, met zorg voorbereid en volledig afgeschermd. Alle andere mensen kwamen hier. Ze zetten hun handtekening in het condoleanceboek dat hier lag, ze schreven er korte verhaaltjes bij, er werden bloemen en knuffels neergelegd. Als er zoiets ingrijpends gebeurt, móet er een vorm en een plek zijn om iets met die emoties te doen.’ Op de dagen dat er een vlucht uit het rampgebied aankwam, was Mirjam in en om de ruimte aanwezig. ‘Het was zó zinvol, dat dit er was.’ 

De ruimte staat op de borden aangegeven in de vertrekhal en hij wordt goed gebruikt. Er staan twee tafels, een met Bijbels en zegenteksten en Joodse gebedenboeken, en een met Korans en gebedskleedjes. Aan de tegenover de ingang gelegen wand hangt een groot doek, waarop een bijzonder kleurrijke zonsondergang te zien is. Aan de horizon is het kleine silhouet van de Eindhovense verkeerstoren afgebeeld. Het straalt warmte, weidsheid en relativiteit uit. 

Het doek in de stilteruimte op Eindhoven Airport.

De gesprekken die Mirjam voerde met de Directeur non-aviation over het voorzien in de behoefte aan een gebedsruimte leidden na een jaar tot de opening van de locatie in februari 2014. Gesteund door de Raad van Kerken, de plaatselijke Rotary en andere kerkelijke support, kon de ruimte direct diverse gegadigden bedienen. Moslims, die anders op openbare plekken hun gebeden deden, Joden, op weg naar Tel Aviv, zowel als mensen die een moment van bezinning zoeken aan het begin van hun reis, iedereen maakt gebruik van de multireligieuze plek. Onlangs ontmoette Mirjam enkele blije medewerkers van naburige kantoren, die deze ruimte verkozen boven de voorziening in hun eigen kantoorgebouw. Men komt elkaar tegen. Er is ontmoeting en wederzijds respect.

Naast de aandacht voor de gebedsruimte heeft Mirjam gesprekken met passagiers en wachtenden in de terminal. Ze merkt dat mensen graag hun verhaal bij haar kwijt willen. Omdat ze haar nooit meer terugzien, is er een grote openhartigheid. Vaak gaat het over een verlies dat iemand ondervonden heeft. Over een ziekbed of een sterfbed van een geliefde in de omgeving, het verlies van werk, of gezondheid. Soms vraagt degene die zijn of haar verhaal vertelt of Mirjam wil bidden voor het verdriet. Altijd zal ze daarna naar de gebedsruimte gaan om dit verzoek te vervullen. 

‘U heeft zo’n vreedzame uitstraling,’ zei een aanwezige bij de Iftar-maaltijd waar ze was uitgenodigd. Een collega van Airport Eindhoven vroeg haar naar zijn moskee te komen voor het breken van de vasten tijdens de Ramadan. Mirjam ging hier graag op in. En zo draagt ze het uit: vrede voor iedereen.

Op 13 februari werd de verbintenis van de kerk van Veldhoven met het Luchthavenpastoraat op Airport Eindhoven feestelijk gevierd. In de dienst werd Mirjam voor haar bijzondere werk aan de gemeente verbonden door Lieuwe Wijbenga, de kerkelijk werker van Veldhoven. Het thema van de ‘vreemdeling’ sloot naadloos aan bij het karakter van Mirjams opdracht. ‘Ga uit je bubbel, er is zoveel buiten de gemeente waar je het evangelie ook tegenkomt. Ook daar werkt het in alle kracht,’ aldus Mirjam. ‘Ik doe het gewoon. Ik ben dol op mensen.’