IACAC Conferentie St. Louis, Missouri

‘You’re helping people to get home,’ zegt de chauffeur die met zijn shuttlebus luchthavenpastores van over de hele wereld naar de conferentiezaal brengt. Dat verhaal gebeurt dag in dag uit, het is het hart van het pastoraatswerk. Maar verwijzen gebeurt sneller en makkelijker, wanneer je je collega van een andere luchthaven kent. Van 23 tot 28 oktober 2023 kwamen pastores van de vliegvelden van Melbourne tot Gdansk voor hun jaarlijkse conferentie bij elkaar in St. Louis in de VS. Een rabbijn van de regiopolitie hield een diepgaande inleiding over pastorale zorg bij een calamiteit. Er was een interreligieus diner op de campus van de universiteit van St. Louis, waar de chaplains bij aan mochten sluiten. Juist in deze tijd vormt een dergelijke samenkomst een belangrijk statement dat religies met elkaar in gesprek blijven. De onderlinge banden zijn flink aangehaald. De uitnodiging voor het volgende jaar ligt klaar. Het team van Frankfurt is de host.

Bezoek Protestantse gemeente Halfweg-Zwanenburg aan het Luchthavenpastoraat

Op zaterdag 30 september 2023 bezocht een delegatie van de Protestantse gemeente Halfweg-Zwanenburg het Luchthavenpastoraat. Drie vrijwilligers en één van de pastores ontvingen vijftien kerkenraadsleden voor een informatiemiddag en een bezoek aan het Meditation Centre achter de security. Er kwamen veel vragen, zoals: hoe weten mensen jullie te vinden? Kun je altijd alles oplossen? Wat doet een vrijwilliger precies? De groep was vol interesse en heeft geboeid geluisterd naar de bijzondere verhalen over mensen die, soms na veel omwegen, door het Luchthavenpastoraat op weg zijn geholpen naar huis. Wil je ook met jouw gemeente een werkbezoek aan het Luchthavenpastoraat brengen? Vul dan het contactformulier in op de website.

Wijding luchthavenpastor Mark Hafkenscheid

Op 1 juli is pastor Mark Hafkenscheid tot priester gewijd in St. Mary’s Church in Rotterdam. Hij heeft daarmee volledige sacramentele bevoegdheden gekregen in de Anglicaanse Kerk. De plechtigheid werd geleid door de diocesane Bisschop Rev. Dr. David Hamid. Velen woonden de dienst bij en feliciteerden Mark na afloop met deze bijzondere mijlpaal. De wijding van Mark heeft tot gevolg dat hij de Anglicaanse/Oud-Katholieke kerkdiensten op Schiphol zelfstandig mag leiden en dat daarmee de liturgische ondersteuning van collega Joop Albers tot een einde is gekomen. De besturen van het Luchthavenpastoraat zijn priester Joop Albers zeer erkentelijk voor zijn hulp van de afgelopen vier jaar. Meer lezen.

Lees reizigersverhalen in het nieuwe jaarverslag

‘The pleasure of welcoming friends from afar knows no bounds’: ‘de blijdschap vrienden van ver te verwelkomen kent geen grenzen’. Met deze rake woorden opent het Luchthavenpastoraat het jaarverslag van 2022. Het was het jaar waarin de wereld geleidelijk aan de coronapandemie uitsloop, maar dit gold niet voor iedereen. Op Schiphol bleven reizigers gedurende weken, soms maanden achter de grens steken. Het pastoraat ontfermde zich over hen in samenwerking met de luchthaven. Hoe overleef je in een terminal? Lees het verhaal van meneer Hui en zijn gezin met een kind van tien en een kind van drie.

Harpiste Aimée van Delden musiceert op 28 mei

Aanstaande zondag 28 mei werkt harpiste Aimée van Delden mee in de pinksterviering op Schiphol. Begin dit jaar kwam Aimée in contact met een van de luchthavenpastores en ontstond het idee om in het Meditation Centre iets te doen met de pure en warme klanken van de harp. Er zal een combinatie zijn van teksten, een aantal muziekstukken, gebeden en een korte meditatie. De dienst begint om 11.00 uur, maar eerder binnenlopen en alvast genieten van de voorbereiding in het centrum is natuurlijk mogelijk. Van harte welkom!

Luchthavenpastor te gast in podcast Heilige Grond

De podcast Heilige Grond staat stil bij de grond onder je voeten. Bij het heilige en het alledaagse. Bij brandende kwesties. In de aflevering ‘Nood leert helpen’ gaat het over acute nood.

Hoe kun je er zijn voor mensen die geconfronteerd worden met een plotseling verlies of een andere ingrijpende gebeurtenis? Wat is helpend, hoe ga je om met de vragen die het oproept? Koos Tamminga spreekt in deze aflevering met Marieke Meiring, luchthavenpastor op Schiphol en met Martha Zonneveld, projectleider noodhulp bij Tearfund. Hoe kun je er als pastor zijn voor iemand die net iets heeft meegemaakt dat enorme impact heeft – terwijl ze op doorreis zijn en er dus geen pastorale relatie is of mogelijkheid voor follow-up? Wat kunnen kerken betekenen in gebieden waar een ramp is gebeurd? Is christelijke noodhulp onderscheidend? Wat doet het met je eigen Godsbeeld en mensbeeld als je zo veel met nood te maken hebt? De podcast is te beluisteren via deze link.

Paasvieringen in het Meditation Centre

In de Stille Week zijn er de volgende vieringen in het Meditation Centre die door ingecheckte reizigers en medewerkers die achter security werken bezocht kunnen worden: op Witte Donderdag, 6 april, om 11.00 uur een Eucharistieviering. Op Goede Vrijdag, 7 april, een kruiswegmeditatie aan de hand van de staties van schilderes Charley Toorop, eveneens om 11.00 uur. Op zondag 9 april, Eerste Paasdag, is er een kerkdienst om dezelfde tijd, met een speciale muzikale viering van Pasen. Elke dienst begint dus om 11.00 uur en deze wordt omgeroepen. Iedereen is van harte welkom.

Luchthavenpastoraat organiseert Nieuwjaarsconcert

Met een korte vesper, een toespraak van bestuursvoorzitter Flip Poort en een miniconcert opende het Luchthavenpastoraat op 11 januari 2023 het nieuwe jaar. Het concert, in Lounge 2 gegeven door de professionele musici van Stichting Appeltaartconcerten, was het absolute hoogtepunt van de Nieuwjaarsreceptie.

Strijktrio OEHOE met Ruña ’t Hart, Michiel Holtrop en Douw Fonda en trompettist Gerben Klein Willink verrasten veel passagiers, gasten en medewerkers van de luchthaven met energieke, bevlogen gespeelde, licht klassiek muziek. Op klapstoelen in de ruime zitgelegenheid op het internetplein zaten ze dichtbij het publiek. Kinderen stonden te dansen, een vader had zijn slapende zoon op de arm en de vrijwilligers van het pastoraat deelden appeltaart uit. In de gehaaste en logistieke wereld van een luchthaven zorgt muziek voor rust, ontroering en verwondering; een moment om even stil te staan, voordat mensen letterlijk of figuurlijk weer verder vliegen. Stichting Appeltaartconcerten sluit naadloos aan bij de humanitaire insteek van het Luchthavenpastoraat. De musici spelen in buurthuizen, hospices en wijktheaters; de stijl is informeel en ontroerend. Voor meer informatie kun je de website bezoeken.

Kerstavondviering in het Meditation Centre, achter de security

Voor wie op kerstavond op Schiphol is, bestaat de mogelijkheid de sfeer van Kerstmis te proeven tijdens een korte viering in Lounge 2. Deze dienst kan alleen bezocht worden door ingecheckte passagiers, overstappers en medewerkers die op kerstavond op de luchthaven aan het werk zijn. De dienst op 24 december 2022 start om 18.30 uur op de tweede verdieping in Lounge 2. Er is een selectie van geliefde carols, het kerstverhaal wordt gelezen en er wordt een kerstgedachte meegegeven door een van de pastores. Vanwege de grote belangstelling in voorgaande jaren wordt de viering niet in het Meditation Centre gehouden, maar buiten op het plein voor het centrum. Na afloop wordt er kerststol geserveerd en er is iets warms te drinken. Pastores Joop Albers en Mark Hafkenscheid heten je van harte welkom. Op kerstochtend, 25 december 2022, is er een kerstdienst in het Meditation Centre. Pastor Mark Hafkenscheid gaat daarin voor. Het is mogelijk vanwege vertrektijden ook slechts een gedeelte van de dienst mee te maken.

Pastores Marieke Meiring (links) en Joop Albers (rechts).
Het Luchthavenpastoraat wenst u fijne feestdagen toe! 

Interview Lokale Omroep Volendam – Edam

Half oktober zaten vrijwilliger Ria Tol en luchthavenpastor Marieke Meiring een avondje bij L.O.V.E., de Lokale Omroep Volendam-Edam. Onder het stadion van FC Volendam zwaaide de deur van de studio gastvrij open om Ria en Marieke binnen te halen. Ze waren te gast bij het programma ‘Zukke Zorge’, dat mensen die anderen helpen centraal stelt. Ria, geen onbekende in de regio, vertelde het verhaal van het vrijwilligerswerk in het Meditation Centre op Schiphol. Vanaf het allereerste contact met het team van pastores bij de sollicitatie, de lange wachttijd tijdens de coronajaren en het moment dat ze helemaal los ging in april dit jaar. In het interview komt goed naar voren wat het vrijwilligerswerk allemaal inhoudt en wordt er antwoord gegeven op bijzondere vragen als: ‘Wat doet een piano in het stiltecentrum?’ ‘Wordt er wel eens getrouwd op het stilste plekje van Schiphol?’ ‘Gaat het goed samen, wanneer mensen van verschillende religies samen in één ruimte bidden?’ ‘Kan je daar ook yoga doen?’