Waardeer je vrijwilligers!

De mensen die dag in dag uit in het Meditation Centre vrijwilligerswerk doen hebben een dagje uit aangeboden gekregen door het bestuur en de pastores van het Luchthavenpastoraat. Het was 15 mei een stralende dag, waarbij zij letterlijk en figuurlijk in het zonnetje werden gezet. Als locatie was dit jaar Amsterdam gekozen. Dertig deelnemers – inclusief partners en introducés – startten de dag met koffie en gebak in het Museum ‘Ons’ lieve Heer op Solder’. De groep werd door drie gidsen rondgeleid en nam kennis van de historie van de katholieke schuilkerken in de hoofdstad. Eeuwenlang werd de mis in verborgen kerkjes gevierd en bewaard, gedoogd door het protestantse stadsbestuur. Door de studenten van het ROC werd in Brasserie ‘Rocks’ een heerlijke driegangenlunch geserveerd, waar iedereen van genoot. Na een boottocht op de grachten en een borrel kwam de dag tot een afsluiting.

Het Meditation Centre is de bijzondere plek die het is door de zorg en aandacht van onze vrijwilligers. De jaarlijkse traditie in mei is een blijk van waardering voor hun inzet!

Bezoek scriba PKN aan Luchthavenpastoraat

Op zondagochtend 5 mei bracht René de Reuver, scriba van de PKN, een bezoek aan het Luchthavenpastoraat op Schiphol. Samen met Hilde van Koppen, de secretaresse van het Moderamen van de Generale Synode woonde hij een kerkdienst bij in het Meditation Centre. De dienst was drukbezocht. Na de viering ontstonden er gesprekken tussen reizigers en gasten, pastores, vrijwilligers en bestuursleden. Een van de kerkgangers, een jonge vrouw met een Spaanstalige achtergrond, omarmde na de dienst de voorganger woordeloos en vol tranen. Ze zei dat haar Engels niet toereikend was om uit te drukken wat ze wilde zeggen. Ze plukte een witte anjer uit de bos die ze in haar rugzak droeg en overhandigde die aan de pastor. Een van de blijken van waardering voor het aanbod van het pastoraat. Mensen die in de dienst om voorbede hadden gevraagd spraken na met René en Hilde. Er was dankbaarheid, verbondenheid en warme interesse.

We sloten het bezoek van René en zijn vrouw Marike, Hilde en haar man Frans af met een gezellige lunch, waarna we afscheid namen. Het was voor alle medewerkers van het Luchthavenpastoraat een heel inspirerend en verrijkend bezoek, waardoor we ons in het werk voor mensen die op ons pad komen gesteund voelen.

V.l.n.r.: pastor Mark Hafkenscheid, Frans van Koppen, Hilde van Koppen, pastor Marieke Meiring, vrijwilliger Janny Brevoord, Marike de Reuver, René de Reuver.

Introductie pastor Fons Litjens

In de maanden januari, februari en maart 2024 ga ik op verzoek van de Stichting Rooms-Katholiek Luchthavenpastoraat Schiphol pater Gerard Timmermans vervangen; het betreft alleen de begeleiding van passagiers, op donderdag en vrijdag.

In 2021 ben ik als pastor met emeritaat gegaan, na bijna veertig jaren in Rooms-Katholieke parochies gewerkt te hebben: in Sittard, Hoofddorp, Amsterdam-Buitenveldert en de laatste 14 jaren in Vijfhuizen, Halfweg-Zwanenburg, Haarlemmerliede en Spaarndam. In 2007 ben ik voor het bisdom Haarlem-Amsterdam tot diaken gewijd; dit ambt staat open voor gehuwde mannen, helaas nog niet voor vrouwen. Met veel dankbaarheid heb ik bij mijn afscheid teruggekeken op al die jaren.

Na mijn pensionering wilde ik graag vrijwilligerswerk doen, maar dan in een andere context dan die van de parochie. Daarom meldde ik mij als vrijwilliger voor het Meditation Centre op Schiphol. Ik vind het fijn om gastheer te zijn op een stille plek, waar mensen bidden, stil zijn, mediteren of vragen om een gesprek. Verder studeer ik graag en ben ik gestart met een promotieonderzoek naar de relatie tussen de psalmen en beeldende kunst.

Geboren en getogen ben ik in het katholieke Maastricht, maar nu precies de helft van mijn leven leef en werk ik in Noord-Holland. Ik ben getrouwd met Fieke Klaver en wij wonen in Haarlem. Wij zijn ouders van twee volwassen zonen en grootouders van een kleinzoontje. Schiphol is de poort naar de hele wereld en op deze plek hoop ik in de komende drie maanden, met mijn ervaring en met wat ik in huis heb, als pastor beschikbaar te kunnen zijn voor mensen in nood. In een team met twee ervaren collega’s, Marieke Meiring en Mark Hafkenscheid, moet dat gaan lukken. ‘Es God bleef’, zeggen ze in mijn geboortestad.

Kerstavondviering in het Meditation Centre, achter de security

Voor wie op Kerstavond op Schiphol is, bestaat de mogelijkheid de sfeer van Kerstmis te proeven tijdens een korte viering in Lounge 2. Deze dienst kan alleen bezocht worden door ingecheckte passagiers, overstappers en medewerkers die op kerstavond op de luchthaven aan het werk zijn. De dienst op 24 december 2023 start om 18.30 uur op de tweede verdieping in Lounge 2. Er is een selectie van geliefde carols, het kerstverhaal wordt gelezen en er wordt een kerstgedachte meegegeven door een van de pastores. De samenzang zal worden begeleid door een delegatie van het KLM-orkest. Vanwege de grote belangstelling in voorgaande jaren wordt de viering niet in het Meditation Centre gehouden, maar buiten op het plein voor het centrum. Na afloop wordt er kerststol geserveerd en er is iets warms te drinken. De pastores en de vrijwilligers van het Luchthavenpastoraat heten je van harte welkom. 

Op Kerstochtend, 25 december 2023, is er een kerstdienst in het Meditation Centre. Luchthavenpastor Marieke Meiring gaat daarin voor. Het is mogelijk vanwege de vertrektijd van je vlucht ook slechts een gedeelte van de dienst mee te maken.

Het Luchthavenpastoraat wenst u fijne feestdagen toe! 
Pastores Marieke Meiring (links) en Joop Albers (rechts).

IACAC Conferentie St. Louis, Missouri

‘You’re helping people to get home,’ zegt de chauffeur die met zijn shuttlebus luchthavenpastores van over de hele wereld naar de conferentiezaal brengt. Dat verhaal gebeurt dag in dag uit, het is het hart van het pastoraatswerk. Maar verwijzen gebeurt sneller en makkelijker, wanneer je je collega van een andere luchthaven kent. Van 23 tot 28 oktober 2023 kwamen pastores van de vliegvelden van Melbourne tot Gdansk voor hun jaarlijkse conferentie bij elkaar in St. Louis in de VS. Een rabbijn van de regiopolitie hield een diepgaande inleiding over pastorale zorg bij een calamiteit. Er was een interreligieus diner op de campus van de universiteit van St. Louis, waar de chaplains bij aan mochten sluiten. Juist in deze tijd vormt een dergelijke samenkomst een belangrijk statement dat religies met elkaar in gesprek blijven. De onderlinge banden zijn flink aangehaald. De uitnodiging voor het volgende jaar ligt klaar. Het team van Frankfurt is de host.

Bezoek Protestantse gemeente Halfweg-Zwanenburg aan het Luchthavenpastoraat

Op zaterdag 30 september 2023 bezocht een delegatie van de Protestantse gemeente Halfweg-Zwanenburg het Luchthavenpastoraat. Drie vrijwilligers en één van de pastores ontvingen vijftien kerkenraadsleden voor een informatiemiddag en een bezoek aan het Meditation Centre achter de security. Er kwamen veel vragen, zoals: hoe weten mensen jullie te vinden? Kun je altijd alles oplossen? Wat doet een vrijwilliger precies? De groep was vol interesse en heeft geboeid geluisterd naar de bijzondere verhalen over mensen die, soms na veel omwegen, door het Luchthavenpastoraat op weg zijn geholpen naar huis. Wil je ook met jouw gemeente een werkbezoek aan het Luchthavenpastoraat brengen? Vul dan het contactformulier in op de website.

Wijding luchthavenpastor Mark Hafkenscheid

Op 1 juli is pastor Mark Hafkenscheid tot priester gewijd in St. Mary’s Church in Rotterdam. Hij heeft daarmee volledige sacramentele bevoegdheden gekregen in de Anglicaanse Kerk. De plechtigheid werd geleid door de diocesane Bisschop Rev. Dr. David Hamid. Velen woonden de dienst bij en feliciteerden Mark na afloop met deze bijzondere mijlpaal. De wijding van Mark heeft tot gevolg dat hij de Anglicaanse/Oud-Katholieke kerkdiensten op Schiphol zelfstandig mag leiden en dat daarmee de liturgische ondersteuning van collega Joop Albers tot een einde is gekomen. De besturen van het Luchthavenpastoraat zijn priester Joop Albers zeer erkentelijk voor zijn hulp van de afgelopen vier jaar. Meer lezen.

Lees reizigersverhalen in het nieuwe jaarverslag

‘The pleasure of welcoming friends from afar knows no bounds’: ‘de blijdschap vrienden van ver te verwelkomen kent geen grenzen’. Met deze rake woorden opent het Luchthavenpastoraat het jaarverslag van 2022. Het was het jaar waarin de wereld geleidelijk aan de coronapandemie uitsloop, maar dit gold niet voor iedereen. Op Schiphol bleven reizigers gedurende weken, soms maanden achter de grens steken. Het pastoraat ontfermde zich over hen in samenwerking met de luchthaven. Hoe overleef je in een terminal? Lees het verhaal van meneer Hui en zijn gezin met een kind van tien en een kind van drie.

Harpiste Aimée van Delden musiceert op 28 mei

Aanstaande zondag 28 mei werkt harpiste Aimée van Delden mee in de pinksterviering op Schiphol. Begin dit jaar kwam Aimée in contact met een van de luchthavenpastores en ontstond het idee om in het Meditation Centre iets te doen met de pure en warme klanken van de harp. Er zal een combinatie zijn van teksten, een aantal muziekstukken, gebeden en een korte meditatie. De dienst begint om 11.00 uur, maar eerder binnenlopen en alvast genieten van de voorbereiding in het centrum is natuurlijk mogelijk. Van harte welkom!

Luchthavenpastor te gast in podcast Heilige Grond

De podcast Heilige Grond staat stil bij de grond onder je voeten. Bij het heilige en het alledaagse. Bij brandende kwesties. In de aflevering ‘Nood leert helpen’ gaat het over acute nood.

Hoe kun je er zijn voor mensen die geconfronteerd worden met een plotseling verlies of een andere ingrijpende gebeurtenis? Wat is helpend, hoe ga je om met de vragen die het oproept? Koos Tamminga spreekt in deze aflevering met Marieke Meiring, luchthavenpastor op Schiphol en met Martha Zonneveld, projectleider noodhulp bij Tearfund. Hoe kun je er als pastor zijn voor iemand die net iets heeft meegemaakt dat enorme impact heeft – terwijl ze op doorreis zijn en er dus geen pastorale relatie is of mogelijkheid voor follow-up? Wat kunnen kerken betekenen in gebieden waar een ramp is gebeurd? Is christelijke noodhulp onderscheidend? Wat doet het met je eigen Godsbeeld en mensbeeld als je zo veel met nood te maken hebt? De podcast is te beluisteren via deze link.