Het team

Het stichtingsbestuur, de pastores en de vrijwilligers in het stiltecentrum vormen samen het Luchthavenpastoraat op Amsterdam Airport Schiphol. Er zijn drie pastores aangesteld op de luchthaven met elk weer een andere kerkelijke achtergrond. Zij bieden reizigers en medewerkers van de luchthaven pastorale en diaconale verzorging, toerusting en ondersteuning. Zij staan iedere hulpvrager die op hun pad komt, bij.

Marieke Meiring-Snijder

Luchthavenpastor

meiring_m@schiphol.nl

Ds. Marieke Meiring-Snijder is als predikant sinds 1 november 2015 verbonden aan de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol.

Marieke heeft in verschillende kerkelijke gemeentes gewerkt in Nederland en in het buitenland. Van 2004 tot 2007 was zij verbonden aan de Engelssprekende Presbyteriaanse Kerk van Maleisië. Naast het predikantswerk in Kuala Lumpur doceerde zij destijds aan twee theologische opleidingen. 

Na haar terugkeer volgde een beroep door de Protestantse gemeente te IJsselstein, waaraan ze van 2009 tot 2015 verbonden is geweest. Gedurende die periode was zij tevens geestelijk verzorger van het Johannes Hospitium in Wilnis. In 2017 voltooide zij de postacademische opleiding tot geestelijk begeleider.

Marieke is ambtelijk verbonden aan de Oecumenische Kerkgemeengschap De Ark te Hoofddorp en zij is woonachtig in Woerden.

Mark Hafkenscheid

Luchthavenpastor

hafkenscheid_m@schiphol.nl

Pastor Mark Hafkenscheid is verbonden aan de Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry.

Gerard Timmermans

Luchthavenpastor

timmermans_g@schiphol.nl

Pater Gerard Timmermans is gewijd op 7 juli 1996. Na een periode van vier jaar in Zambia gewerkt te hebben, is hij in Amsterdam aan de slag gegaan. Hij heeft gewerkt bij en met asielzoekers/vluchtelingen. Naast dit werk kreeg hij de vraag een aanzet te geven naar de verandering van migrantengemeenschappen. Op bestuurlijk niveau, dat landelijk werd verzorgd, naar een opzet per bisdom. 

Vanaf 1 januari 2008 is pater Timmermans werkzaam bij het Luchthavenpastoraat. Hij is verbonden aan de Stichting Rooms-Katholiek Luchthavenpastoraat Schiphol.

Joop Albers

Ondersteunend pastor

Pastor Joop Albers is verbonden aan de Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry.