Het team

Het stichtingsbestuur, de pastores en de vrijwilligers in het Meditation Centre vormen samen het Luchthavenpastoraat op Amsterdam Airport Schiphol. Er zijn drie pastores aangesteld op de luchthaven met elk weer een andere kerkelijke achtergrond. Zij bieden reizigers en medewerkers van de luchthaven pastorale en diaconale verzorging, toerusting en ondersteuning. Zij staan iedere hulpvrager die op hun pad komt, bij.

Marieke Meiring-Snijder

Luchthavenpastor

Neem contact op

Ds. Marieke Meiring-Snijder is als predikant sinds 1 november 2015 verbonden aan de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol.

Marieke heeft in verschillende kerkelijke gemeentes gewerkt in Nederland en in het buitenland. Van 2004 tot 2007 was zij verbonden aan de Engelssprekende Presbyteriaanse Kerk van Maleisië. Naast het predikantswerk in Kuala Lumpur doceerde zij destijds aan twee theologische opleidingen.

Na haar terugkeer was Marieke van 2009 tot 2015 verbonden aan de Protestantse gemeente te IJsselstein. Gedurende die periode was zij tevens geestelijk verzorger van het Johannes Hospitium in Wilnis. In 2017 voltooide zij de postacademische opleiding tot geestelijk begeleider.

Marieke is ambtelijk verbonden aan de Oecumenische Kerkgemeengschap De Ark te Hoofddorp. In juni 2022 rondde ze de leergang Emoena af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Mark Hafkenscheid

Luchthavenpastor

Neem contact op

Mark Hafkenscheid is priester in de Church of England. Hij is door Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry (OCAAM) aangesteld als luchthavenpastor op Schiphol, onder episcopaal toezicht van bisschop Robert Innes (Anglicaans bisschop van Gibraltar in Europa) en monseigneur Dick Schoon (Oud-Katholiek bisschop van Haarlem). 

Als pastor wil hij graag dienend op Schiphol aanwezig zijn, en vindt hij gastvrijheid, warmte, pastorale zorg en persoonlijke aandacht belangrijk.

Naast zijn werk op Schiphol is Mark kapelaan in St Mary’s Anglican & Episcopal Church in Rotterdam. Daarvoor was Mark lid van Christ Church Amsterdam, de kerk van waaruit de Anglican Airport Ministry op Schiphol werd opgericht. 

Mark is bestuurslid geweest van Stadsklooster La Verna (Minderbroeders Franciscanen). Tevens was hij bestuurslid van de Alle-Dag-Kerk, een interkerkelijk initiatief dat elke woensdagmiddag een dienst verzorgt in de English Reformed Church in het Begijnhof in Amsterdam.

Gerard Timmermans

Luchthavenpastor

Neem contact op

Pater Gerard Timmermans is gewijd op 7 juli 1996. Na een periode van vier jaar in Zambia gewerkt te hebben, is hij in Amsterdam aan de slag gegaan. Hij heeft gewerkt bij en met asielzoekers/vluchtelingen. Naast dit werk kreeg hij de vraag een aanzet te geven naar de verandering van migrantengemeenschappen. Op bestuurlijk niveau, dat landelijk werd verzorgd, naar een opzet per bisdom.

Vanaf 1 januari 2008 is pater Timmermans werkzaam bij het Luchthavenpastoraat. Hij is verbonden aan de Stichting Rooms-Katholiek Luchthavenpastoraat Schiphol.