Het team

Het stichtingsbestuur, de pastores en de vrijwilligers in het Meditation Centre vormen samen het Luchthavenpastoraat op Amsterdam Airport Schiphol. Er zijn drie pastores aangesteld op de luchthaven met elk weer een andere kerkelijke achtergrond. Zij bieden reizigers en medewerkers van de luchthaven pastorale en diaconale verzorging, toerusting en ondersteuning. Zij staan iedere hulpvrager die op hun pad komt, bij.

Marieke Meiring-Snijder

Luchthavenpastor

Neem contact op

Ds. Marieke Meiring-Snijder is als predikant sinds 1 november 2015 verbonden aan de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol.

Marieke heeft in verschillende kerkelijke gemeentes gewerkt in Nederland en in het buitenland. Van 2004 tot 2007 was zij verbonden aan de Engelssprekende Presbyteriaanse Kerk van Maleisië. Naast het predikantswerk in Kuala Lumpur doceerde zij destijds aan twee theologische opleidingen.

Na haar terugkeer volgde een beroep door de Protestantse gemeente te IJsselstein, waaraan ze van 2009 tot 2015 verbonden is geweest. Gedurende die periode was zij tevens geestelijk verzorger van het Johannes Hospitium in Wilnis. In 2017 voltooide zij de postacademische opleiding tot geestelijk begeleider.

Marieke is ambtelijk verbonden aan de Oecumenische Kerkgemeengschap De Ark te Hoofddorp en zij is woonachtig in Woerden.

Mark Hafkenscheid

Luchthavenpastor

Neem contact op

Mark Hafkenscheid is lid van de Church of England in Amsterdam, Christ Church. Dit is de kerk van waaruit de Anglican Airport Ministry op Schiphol werd opgericht. Daarnaast is hij sinds 2008 bestuurslid van de Alle-Dag-Kerk, een interkerkelijk initiatief dat elke woensdagmiddag een dienst verzorgt in de English Reformed Church op het Begijnhof in Amsterdam.

Sinds enkele jaren is hij door Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry (OCAAM) aangesteld als luchthavenpastor op Schiphol, onder episcopaal toezicht van bisschop Robert Innes (Anglicaans bisschop van Gibraltar in Europa) en monseigneur Dick Schoon (Oud-Katholieke bisschop van Haarlem). 

Als pastor wil hij graag dienend op Schiphol aanwezig zijn, en vindt hij gastvrijheid, warmte, pastorale zorg en persoonlijke aandacht belangrijk. 

Gerard Timmermans

Luchthavenpastor

Neem contact op

Pater Gerard Timmermans is gewijd op 7 juli 1996. Na een periode van vier jaar in Zambia gewerkt te hebben, is hij in Amsterdam aan de slag gegaan. Hij heeft gewerkt bij en met asielzoekers/vluchtelingen. Naast dit werk kreeg hij de vraag een aanzet te geven naar de verandering van migrantengemeenschappen. Op bestuurlijk niveau, dat landelijk werd verzorgd, naar een opzet per bisdom.

Vanaf 1 januari 2008 is pater Timmermans werkzaam bij het Luchthavenpastoraat. Hij is verbonden aan de Stichting Rooms-Katholiek Luchthavenpastoraat Schiphol.

Joop Albers

Ondersteunend pastor

Pastoor Joop Albers is gewijd in de Anglicaanse kerk in 2000. In de tijd die daarop volgde was hij assisterend priester in de Anglicaanse kerk te Voorschoten en Amsterdam. In 2002 vroeg de toenmalige bisschop van Haarlem of hij kon zorgdragen voor twee Oudkatholieke parochies (in IJmuiden en Den Helder). Ook was hij enige tijd verbonden aan de Anglicaanse parochie van Haarlem.

Op dit ogenblik is Joop pastoor van de Oud-Katholiek parochie te Enkhuizen.

Daarnaast is Joop een groot aantal jaren verbonden geweest met de landelijke Raad van Kerken in Nederland (waarvan 7 jaar in het Moderamen van die Raad).

In 2007 trad hij toe tot het team van het Luchthavenpastoraat. In 2013 ging hij met emeritaat, om vervolgens na enkele jaren weer een bijdrage te leveren in de kerkdiensten op zondagmorgen. Pastor Joop Albers is verbonden aan de Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry.