Wijding luchthavenpastor Mark Hafkenscheid

Op 1 juli is pastor Mark Hafkenscheid tot priester gewijd in St. Mary’s Church in Rotterdam. Hij heeft daarmee volledige sacramentele bevoegdheden gekregen in de Anglicaanse Kerk. De plechtigheid werd geleid door de diocesane Bisschop Rev. Dr. David Hamid. Velen woonden de dienst bij en feliciteerden Mark na afloop met deze bijzondere mijlpaal. De wijding van Mark heeft tot gevolg dat hij de Anglicaanse/Oud-Katholieke kerkdiensten op Schiphol zelfstandig mag leiden en dat daarmee de liturgische ondersteuning van collega Joop Albers tot een einde is gekomen. De besturen van het Luchthavenpastoraat zijn priester Joop Albers zeer erkentelijk voor zijn hulp van de afgelopen vier jaar. Meer lezen.