Stichting Rooms-Katholiek Luchthavenpastoraat Schiphol (ANBI)

De Rooms-Katholieke Kerk werkt al sinds 1975 op Schiphol om vorm te geven aan het pastoraat op de luchthaven. Het werk was in de eerste jaren vooral pionieren. Met de komst van een protestantse collega is een collegiaal overleg tussen de door de kerken aangestelde pastores ontwikkeld.

In 1987 werd door de bisschop van Haarlem de Stichting Rooms-Katholiek Luchthavenpastoraat Schiphol (RKLS) opgericht. De doelstelling was het behartigen van de materiële belangen van het Rooms-Katholieke luchthavenpastoraat en het adviseren en ondersteunen van de pastor. De protestantse kerken hebben in die jaren, uitsluitend voor advisering en ondersteuning, een werkgroep ingesteld.

Vanaf 1992 zijn de contacten tussen de Rooms-Katholieke stichting en de Protestantse werkgroep aarzelend van start gegaan en uitgegroeid tot een intensieve samenwerking. Vanaf 2005 kwam hier de deelname van de Anglicaanse en Oud-Katholieke Kerk in Nederland bij. Inmiddels zijn er drie stichtingen waarin de verschillende kerkgenootschappen participeren. Zij hebben in 2014 een gezamenlijke, overkoepelende stichting opgericht om het werk van de pastores van het Luchthavenpastoraat op Schiphol te ondersteunen (Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol, SOLS).

Doelstelling

De RKLS heeft tot doel:

  • Het behartigen van de materiële belangen van het Luchthavenpastoraat;
  • Het laten vervullen van het pastoraat;
  • Het adviseren en ondersteunen van het pastoraat.
Het bestuur

Het bestuur van de katholieke stichting bestaat uit:

J. TraudesVoorzitter
T. OvergaagSecretaris
L. JansenPenningmeester
M. Blankers-KasbergenLid
Deken E.R.T. JongerdenVertegenwoordiger namens het Bisdom Haarlem-Amsterdam

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

Verslaglegging
  • De jaarrekening van 2022 geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen en de balanspositie per 31-12-2022.
Giften

De Stichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol (RKLS) is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI status) die zich voor meer dan 90% inzet voor het algemeen belang en werkt zonder winstoogmerk. De Stichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol (RKLS) heeft een ANBI status op grond van de groepsbeschikking van de Rooms-Katholieke Kerk.

Mocht u onze stichting financieel willen ondersteunen, dan kan dat door een bijdrage over te maken op:

IBAN: NL19 RABO 0378 5061 29
BIC: RABONL2U
t.n.v.: Stichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol 
KVK-nummer: 75288354
RSIN: 824178798