Lees reizigersverhalen in het nieuwe jaarverslag

‘The pleasure of welcoming friends from afar knows no bounds’: ‘de blijdschap vrienden van ver te verwelkomen kent geen grenzen’. Met deze rake woorden opent het Luchthavenpastoraat het jaarverslag van 2022. Het was het jaar waarin de wereld geleidelijk aan de coronapandemie uitsloop, maar dit gold niet voor iedereen. Op Schiphol bleven reizigers gedurende weken, soms maanden achter de grens steken. Het pastoraat ontfermde zich over hen in samenwerking met de luchthaven. Hoe overleef je in een terminal? Lees het verhaal van meneer Hui en zijn gezin met een kind van tien en een kind van drie.