Waardeer je vrijwilligers!

De mensen die dag in dag uit in het Meditation Centre vrijwilligerswerk doen hebben een dagje uit aangeboden gekregen door het bestuur en de pastores van het Luchthavenpastoraat. Het was 15 mei een stralende dag, waarbij zij letterlijk en figuurlijk in het zonnetje werden gezet. Als locatie was dit jaar Amsterdam gekozen. Dertig deelnemers – inclusief partners en introducés – startten de dag met koffie en gebak in het Museum ‘Ons’ lieve Heer op Solder’. De groep werd door drie gidsen rondgeleid en nam kennis van de historie van de katholieke schuilkerken in de hoofdstad. Eeuwenlang werd de mis in verborgen kerkjes gevierd en bewaard, gedoogd door het protestantse stadsbestuur. Door de studenten van het ROC werd in Brasserie ‘Rocks’ een heerlijke driegangenlunch geserveerd, waar iedereen van genoot. Na een boottocht op de grachten en een borrel kwam de dag tot een afsluiting.

Het Meditation Centre is de bijzondere plek die het is door de zorg en aandacht van onze vrijwilligers. De jaarlijkse traditie in mei is een blijk van waardering voor hun inzet!