Hulpverlening

Komen mensen zichtbaar in nood, dan wordt vrijwel altijd het Luchthavenpastoraat ingeschakeld. Luchtvaartmaatschappijen, de Koninklijke Marechaussee, inlichtingenbalies, de medische dienst en alarmcentrales doen in die gevallen al snel een beroep op het pastoraat. Wilt u één van de pastores spreken, dan kunt u contact met hen opnemen via het Regiecentrum (+31 (0)20 601 4751). Ook voor spoedeisende zorg zijn de pastores buiten kantooruren oproepbaar via het Regiecentrum van de luchthaven.

Pastor Mark Hafkenscheid helpt een passagier. De luchthavenpastores zijn goed zichtbaar op de luchthaven omdat zij een keycord dragen met daarop “chaplain”.

Het pastoraat wordt onder andere betrokken bij het opvangen van passagiers en hun naasten bij bijvoorbeeld het overlijden van naaste familie of andere aangrijpende gebeurtenissen. Daarnaast helpt het pastoraat bij het opvangen van passagiers met psychische problemen in samenwerking met de medische dienst. De pastores geven soms ook hulp aan gestrande passagiers. Die kan bestaan uit het leggen van contact met thuis of het regelen van een tijdelijk onderdak. Ook ondersteunen zij reizigers of personeel door het bieden van een luisterend oor.

Het Luchthavenpastoraat kan ook altijd contact leggen met een luchthavenpastoraat waar ook ter wereld. De primaire taken van de luchthavenpastores zijn:   

  • Zorg voor en assistentie aan passagiers in geval van rouw of andere traumatische ervaringen;
  • Advies en hulp aan gestrande passagiers;
  • Ondersteuning van de medische dienst in bijzondere gevallen;
  • Hulp aan vluchtelingen met praktische zaken (bijvoorbeeld een bed voor de nacht, voedsel, verwijzing naar betrokken autoriteiten);
  • Samenwerking met luchthavenpersoneel bij de opvang van slachtoffers van een ramp;
  • Werving en selectie en aansturing van vrijwilligers, die op hun beurt passagiers bijstaan en zorg dragen voor het Meditation Centre;
  • Het op verzoek ondersteunen van personeelsleden van de luchthaven.