Vrijwilliger worden

Wilt u ook vrijwilliger worden? Meld u aan via het aanmeldingsformulier.

Het Luchthavenpastoraat zoekt vrijwilligers

Wij zoeken enthousiaste mensen om mee te werken in het Meditation Centre. Het centrum is 24 uur per dag open voor passagiers en medewerkers die een moment van stilte of bezinning zoeken. De taak van de vrijwilligers is om ervoor te zorgen dat het Meditation Centre voor de passagiers een aangename plaats is om in rust te verblijven. Dit betekent dat u tijdens een dienst beschikbaar bent voor de mensen die het centrum bezoeken, vragen beantwoordt en respect toont voor de diversiteit aan levensbeschouwingen die er bestaat.

Veelal zult u de bezoekers hun gang laten gaan. Soms kunt u een kopje thee of koffie aanbieden. Een belangrijke taak is aandacht te besteden aan de passagiers met uiteenlopende geloofsovertuigingen en daarbij toezien op het juiste gebruik van het Meditation Centre. Soms wil een bezoeker zijn of haar verhaal kwijt en zoekt deze bij u een luisterend oor. Gemiddeld komen er 120 bezoekers per dag. Er kunnen echter ook tijden zijn dat het stil is.

Op doordeweekse dagen zijn er tijdens kantooruren vrijwilligers aanwezig. In de weekeinden of op feestdagen is er een vrijwilliger aanwezig tussen 10:00-14:00. Iedere vrijwilliger wordt geacht volledig deel te nemen in het rooster dat zeven dagen per week omvat en dan één dagdeel per veertien dagen te verzorgen. Dit dagdeel wisselt over de weekdagen. Er wordt in het rooster niet met vaste dagen gewerkt. De vrijwilligers krijgen hun reiskosten vergoed tot een maximum van €15,00 per dienst. Het is daarom belangrijk dat u in de buurt van Schiphol woont. Daarnaast neemt u deel aan het studieprogramma, dat zes wisselende dagdelen per jaar beslaat en een jaarlijkse studiedag.

Wij vragen van u een open en oecumenische instelling ten aanzien van kerk en spiritualiteit, een goede beheersing van het Nederlands en de moderne talen en sociale vaardigheden. De luchthavenpastores werken nieuwe vrijwilligers in en begeleiden hen daarna als groep en individueel. De inwerkperiode neemt tijd en energie in beslag, zowel van u als van ons. Daarom vragen wij van u dat u zich in ieder geval twee jaar beschikbaar stelt.

Als u zich aangetrokken voelt tot deze uitdagende taak, dan kunt u uw interesse kenbaar maken door het aanmeldingsformulier in te vullen. Wij zullen daarna contact met u opnemen. Toetreding tot de groep vrijwilligers vindt in de regel plaats na een aantal gesprekken en na een paar keer onder begeleiding meedraaien in het Meditation Centre. Bij de procedure hoort ook een antecedentenonderzoek door het Ministerie van Binnenlandse zaken en de Koninklijke Marechaussee, omdat u werkzaam zult zijn in het beschermde gebied (air side). Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,
namens het Luchthavenpastoraat,
Marieke Meiring-Snijder, Gerard Timmermans en Mark Hafkenscheid