Bezoek scriba PKN aan Luchthavenpastoraat

Op zondagochtend 5 mei bracht René de Reuver, scriba van de PKN, een bezoek aan het Luchthavenpastoraat op Schiphol. Samen met Hilde van Koppen, de secretaresse van het Moderamen van de Generale Synode woonde hij een kerkdienst bij in het Meditation Centre. De dienst was drukbezocht. Na de viering ontstonden er gesprekken tussen reizigers en gasten, pastores, vrijwilligers en bestuursleden. Een van de kerkgangers, een jonge vrouw met een Spaanstalige achtergrond, omarmde na de dienst de voorganger woordeloos en vol tranen. Ze zei dat haar Engels niet toereikend was om uit te drukken wat ze wilde zeggen. Ze plukte een witte anjer uit de bos die ze in haar rugzak droeg en overhandigde die aan de pastor. Een van de blijken van waardering voor het aanbod van het pastoraat. Mensen die in de dienst om voorbede hadden gevraagd spraken na met René en Hilde. Er was dankbaarheid, verbondenheid en warme interesse.

We sloten het bezoek van René en zijn vrouw Marike, Hilde en haar man Frans af met een gezellige lunch, waarna we afscheid namen. Het was voor alle medewerkers van het Luchthavenpastoraat een heel inspirerend en verrijkend bezoek, waardoor we ons in het werk voor mensen die op ons pad komen gesteund voelen.

V.l.n.r.: pastor Mark Hafkenscheid, Frans van Koppen, Hilde van Koppen, pastor Marieke Meiring, vrijwilliger Janny Brevoord, Marike de Reuver, René de Reuver.