Organisatie

Het Luchthavenpastoraat bestaat uit het stichtingsbestuur, pastores en 25 vrijwilligers. Binnen het Luchthavenpastoraat van de Schiphol functioneren drie pastores van respectievelijk de Rooms-Katholieke kerk, de protestantse kerk en een samenwerkingsverband van de Oud-Katholieke en de Anglicaanse kerk. De drie pastores worden ieder in hun werk door deze drie “aparte” stichtingen ondersteund. 

De Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) ondersteunt de drie deelnemende stichtingen in hun taken voor het Luchthavenpastoraat.

Pastor Marieke Meiring-Snijder is verbonden aan de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol.

Pastor Mark Hafkenscheid is verbonden aan de Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry.

Pastor Gerard Timmermans is verbonden aan de Stichting Rooms-Katholiek Luchthavenpastoraat Schiphol.

Elk van de drie deelnemende stichtingen in het Luchthavenpastoraat levert bestuursleden die gezamenlijk het bestuur van SOLS vormen. Het bestuur van SOLS bepaalt de te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van gelden, het beheer van het vermogen van SOLS en de besteding daarvan.