Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry (ANBI)

Het Oud-Katholieke en Anglicaanse Luchthavenpastoraat (OCAAM) is de sponsor voor de Anglicaanse en Oud-Katholieke deelname in het Luchthavenpastoraat van de luchthaven Schiphol, één van de drukste luchthavens ter wereld. De stichting, een geregistreerde goede doelen organisatie in Nederland, staat onder episcopaal toezicht van de Bisschop van Gibraltar in Europa en de Oud-Katholieke Bisschop van Haarlem in Nederland.

Wereldwijd vertegenwoordigen luchthavenpastoraten de kerk in het hart van de moderne reis- en communicatie-wereld. Binnen de dynamische stroom van duizenden mensen die komen en gaan op luchthavens, zijn geestelijken beschikbaar om te assisteren en te begeleiden – een weg voorwaarts te vinden, een luisterend oor te bieden, te bidden.

De OCAAM functioneert in een oecumenich samenwerkingsverband met geestelijken van de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland binnen het Luchthavenpastoraat van de Luchthaven Schiphol.

Visie en missie
  • Onze visie is, dat in een steeds meer transparante wereld, waar globalisatie toeneemt en meer mensen over de wereld reizen, de kerk herkend moet worden als een baken waarop mensen, in wat voor omstandigheden dan ook, kunnen vertrouwen.
  • De missie van OCAAM is om voor alle personeel, bezoekers en reizigers op Schiphol, de aanwezigheid van pastorale zorg te ervaren en hulp door de betrokkenheid van de Oud-Katholieke en Anglicaanse kerken;  wij streven er naar om een plaats te zijn voor reflectie, waar iedereen die dat wenst kan bidden, mediteren en hulp kan krijgen.
Het bestuur

Het Oud-Katholieke en Anglicaanse bestuur is gestart vanaf begin 2011. Anglicanen en Oud-Katholieken delen de verantwoordelijkheid op drie manieren: door gebed, door mensen en door fondsen.

E. de BoerVoorzitterOud-Katholiek
VacantVice VoorzitterAnglicaans
A. BlokSecretarisOud-Katholiek
E. WoltersPenningmeesterAnglicaans
H. ToormanLidOud-Katholiek
A. HuijinkLidAnglicaans

De bestuursleden van OCAAM ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegeld/beloning. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten die betrekking hebben op hun bestuursfunctie.

De Bisschop van Haarlem, Dr. Dirk Jan Schoon, en de Bisschop van Gibraltar in Europa, de Right Reverend Dr. Robert Innes, tekenden een convenant waarin de volledige participatie is vastgelegd, totaal in lijn met de langdurige (meer dan 80 jaar) samenwerking tussen de twee kerkgemeenschappen. Naast de ondersteuning van deze twee kerken in Nederland wordt de OCAAM ook ondersteund door de Britse tak van de Willibrord Society.

De Oud-Katholieke of Anglicaanse pastoor is geen lid van het OCAAM bestuur maar woont de vergaderingen van het OCAAM bestuur bij.

Partnering with OCAAM

Instellingen van de Anglicaanse Kerk op het vaste land van Europa onderhouden zich over het algemeen zelf, zoals dat ook het geval was met het Anglican Airport Ministry. Sinds begin 2011 neemt de Oud-Katholieke Kerk in Nederland deel aan het uitvoeren van het Anglican Airport Ministry waarvan de naam nu is veranderd in Old Catholic and Anglican Airport Ministry (OCAAM). De luchthaven autoriteiten betalen het grootste deel van de operationele kosten van het Luchthavenpastoraat, maar in de salarissen van de geestelijken en onderhoud, plus de kosten van de stichting OCAAM, moet worden voorzien door de betreffende kerken, fondsen, stichtingen en andere geïnteresseerde individuen.

Omdat er geen permanente Anglicaanse gemeente noch een Oud-Katholiek parochie op de luchthaven is om het Luchthavenpastoraat te ondersteunen en er ook geen Anglicaanse fondsen in Nederland zijn om te voorzien in financiële middelen, zijn externe sponsors nodig om de continuïteit van de OCAAM te waarborgen. Wij zijn gezegend met de genereuze ondersteuning van de Oud-Katholiek kerk in Nederland en Christ-Church Amsterdam. OCAAM ontvangt een aantal periodieke schenkingen, maar er zijn nog steeds nieuwe financiële partners nodig.

Verslaglegging
Giften

Donaties kunnen direct gestort worden op de bankrekening van de stichting, en zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor Nederlandse donateurs. OCAAM is een Algemeen Nut beogende Instelling (OCAAM heeft de door de belastingdienst goedgekeurde ANBI status) die zich voor meer dan 90% inzet voor het algemeen belang en werkt zonder winstoogmerk.

Alle donaties zijn welkom en kunnen direct worden gestort op:

IBAN: NL32 RABO 0393 7883 42
BIC: RABONL2U
t.n.v.: Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry
KVK-nummer: 34202767
RSIN: 815744948