Het werk van het Luchthavenpastoraat in beeld

Schiphol heeft een prachtige film gemaakt over het werk van de luchthavenpastores. Vlak voor de corona-tijd zijn de opnames met de drie pastores, Marieke Meiring, Gerard Timmermans en Mark Hafkenscheid, afgerond. Om de film te bekijken en een indruk te krijgen van ons werk, klik hier.