De Luchthaven Schiphol heeft een Luchthavenpastoraat. Luchthavenpastoraten vertegenwoordigen de Kerk in het hart van de moderne reis- en communicatie-wereld.

Binnen het Luchthavenpastoraat van de Luchthaven Schiphol functioneren drie pastores van respectievelijk de Rooms Katholieke Kerk, de protestantse kerk en een samenwerkingsverband van de Oud-Katholieke en Anglicaanse kerk. De drie pastores worden ieder in hun werk door drie “aparte” stichtingen ondersteund.

Voor informatie over de stichting van de Rooms Katholieke kerk binnen het luchthaven pastoraat klik op https://rk.airportchaplaincy.nl/ om naar de website van deze stichting te gaan. 

Voor informatie over de stichting van de Oud-Katholieke en Anglicaanse kerk binnen het luchthaven pastoraat klik op https://ocaam.airportchaplaincy.nl/ om naar de website van deze stichting te gaan.

Voor informatie over de stichting van de Protestantse kerk binnen het luchthaven pastoraat klik op https://prot.airportchaplaincy.nl om naar de website van deze stichting te gaan.

De Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) ondersteunt de drie deelnemende stichtingen in hun taken voor het Luchthavenpastoraat.

 

SOLS heeft ten doel:

 

Elk van de drie deelnemende stichtingen in het Luchthavenpastoraat levert twee bestuursleden die gezamenlijk het zes hoofdige bestuur van SOLS vormen. Het bestuur van SOLS bepaalt de te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van gelden, het beheer van het vermogen van SOLS en de besteding daarvan.

SOLS is een zogenaamde goede doelen stichting met ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status die in Nederland is geregistreerd. Donaties aan SOLS zijn voor Nederlandse inwoners giften die, afhankelijk van de hoogte, aftrekbaar kunnen zijn voor de inkomsten belasting.