Komen mensen zichtbaar in nood, dan wordt vrijwel altijd het luchthavenpastoraat ingeschakeld. Een goede indruk van ons werk geeft dit filmpje.

 

Luchtvaartmaatschappijen, de Koninklijke SCH 22Marechaussee, inlichtingenbalies, de medische dienst en alarmcentrales doen in die gevallen al snel een beroep op het pastoraat.

 

Dat betekent dat het pastoraat onder andere betrokken wordt bij:

Ook kan het luchthavenpastoraat altijd contact leggen met een luchthavenpastoraat waar ook ter wereld.