/* Following code for Google Analytics */ Uncategorised
 • slide-10.jpg
 • slide-20.jpg
 • slide-30.jpg
 • slide-40.jpg
 • slide-50.jpg
 • slide-60.jpg
 • slide-70.jpg
 • slide-80.jpg
 • slide-90.jpg
 • slide-100.jpg
 • slide-110.jpg
 • slide-120.jpg
 • slide-130.jpg
 • slide-140.jpg
 • slide-150.jpg
 • slide-160.jpg
 • slide-170.jpg
 • slide-180.jpg

Informatie over vrijwilliger/vrijwilligster

 

slide 10

 

Wij zoeken enthousiaste mensen om mee te werken in het Stiltecentrum.


Het Stiltecentrum (Meditation Centre) op Schiphol is 24 uur per dag open. Op dagen door de week zijn de vrijwilligers aanwezig tijdens kantooruren. In  de weekeinden of op feestdagen is er een vrijwilliger aanwezig tussen 10 en 14 uur. Iedere vrijwilliger wordt geacht volledig deel te nemen in het rooster dat 7 dagen per week omvat en dan één dagdeel per veertien dagen te verzorgen.


De vrijwilligers krijgen hun reiskosten vergoed tot een maximum van €13.50 per dienst. Het is daarom ook belangrijk dat u in de buurt van Schiphol woont.

De taak van de vrijwilligers is ervoor te zorgen dat het Stiltecentrum voor de passagiers een aangename plaats is om in rust te verblijven. Dit betekent dat u tijdens uw dienst beschikbaar bent voor de mensen die het centrum bezoeken.
Veelal zult u de bezoekers hun gang laten gaan. Soms kunt u een kopje thee of koffie aanbieden. Een belangrijke taak is aandacht te besteden aan de passagiers met uiteenlopende geloofsovertuigingen en daarbij toezien op het juiste gebruik van het Stiltecentrum. Soms wil een bezoeker zijn of haar verhaal kwijt en zoekt bij u een luisterend oor. Gemiddeld komen er 120 bezoekers per dag. Er kunnen echter ook tijden zijn dat het stil is.


Wij vragen van u een open en oecumenische instelling ten aanzien van kerk en spiritualiteit, een goede beheersing van de moderne talen en sociale vaardigheden.
De luchthaven pastores werken nieuwe vrijwilligers in en begeleiden hen daarna als groep en individueel.
De inwerkperiode neemt tijd en energie in beslag, zowel van u als van ons. Daarom vragen wij van u dat u zich in ieder geval twee jaar beschikbaar stelt.

Als u zich aangetrokken voelt tot deze uitdagende taak, vult u dan het formulier via de link FORMULIER in.


Toetreding tot de groep vrijwilligers vindt in de regel plaats na een aantal gesprekken en na een paar keer onder begeleiding meedraaien in het Stiltecentrum.
Bij de procedure hoort ook een antecedentenonderzoek door het Ministerie van Binnenlandse zaken en de Koninklijke Marechaussee, omdat u werkzaam zult zijn in het beschermde gebied (air side).
In ieder geval krijgt u een reactie van ons.


Met vriendelijke groet,
Namens het Luchthavenpastoraat.
Marieke Meiring-Snijder, Gerard Timmermans en Mark Hafkenscheid.
Email: luchthavenpastoraat@schiphol.nlStichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol

 

opening meditation centre 2018 141

De Luchthaven Schiphol heeft een Luchthavenpastoraat. Luchthavenpastoraten vertegenwoordigen de Kerk in het hart van de moderne reis- en communicatie-wereld.

Binnen het Luchthavenpastoraat van de Luchthaven Schiphol functioneren drie pastores van respectievelijk de Rooms Katholieke Kerk, de protestantse kerk en een samenwerkingsverband van de Oud-Katholieke en de Anglicaanse kerk. Verder op deze pagina meer informatie over deze stichtingen.

De drie...
Informatie over vrijwilliger/vrijwilligster

 

slide 10

 

Wij zoeken enthousiaste mensen om mee te werken in het Stiltecentrum.


Het Stiltecentrum (Meditation Centre) op Schiphol is 24 uur per dag open. Op dagen door de week zijn de vrijwilligers aanwezig tijdens kantooruren. In  de weekeinden of op feestdagen is er een vrijwilliger aanwezig tussen 10 en 14 uur. Iedere vrijwilliger wordt geacht volledig deel te nemen...


 

Oud-Katholiek en Anglicaans Luchthavenpastoraat Schiphol

 

Glazenwand

 

Het Oud-Katholieke en Anglicaanse Luchthavenpastoraat (OCAAM) is de sponsor voor de Anglicaanse en Oud-Katholieke deelname in het luchthavenpastoraat van de Luchthaven Schiphol, één van de drukste luchthavens ter wereld.

De stichting, een geregistreerde goede doelen organisatie in  Nederland, staat onder episcopaal toezicht van de Anglicaanse Bisschop van Gibraltar in Europa en de Oud-Katholieke Bisschop van Haarlem in Nederland.

Klik hiervoor meer informa...
Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol

 

bibliotheek

 

Welkom bij het Protestants Luchthavenpastoraat op Schiphol. Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze luchthaven. Een ware miljoenenstad, met grote aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners. Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood komt, is er het Luchthavenpastoraat.

Hoe de assistentie van het Luchthavenpastoraat eruit ziet, dat varieert! Van praktische ondersteuning en aandacht voor emotionele gebeurtenissen, tot het meedenken als de reis om wat voor reden dan ook anders loopt dan gedacht.

Klik hiervo...
Rooms Katholiek Luchthavenpastoraat (RKLHP)

 

20180419 170248  

 

De R.K. kerk werkt al sinds 1975 op Schiphol om vorm te geven aan het pastoraat op de luchthaven. Het werk was in de eerste jaren vooral pionieren.

Met de komst van Protestantse en Oud-Katholieke/Anglicaanse collega's  is een collegiaal overleg tussen de door de kerken aangestelde pastores ontwikkeld.                            

In 1987 werd door de bisschop van Haarlem de stichting R.K. Luchthavenpastoraat opgericht.

Klik hiervoor meer informatie...


 

 

Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol

 

opening meditation centre 2018 141

De Luchthaven Schiphol heeft een Luchthavenpastoraat. Luchthavenpastoraten vertegenwoordigen de Kerk in het hart van de moderne reis- en communicatie-wereld.

Binnen het Luchthavenpastoraat van de Luchthaven Schiphol functioneren drie pastores van respectievelijk de Rooms Katholieke Kerk, de protestantse kerk en een samenwerkingsverband van de Oud-Katholieke en de Anglicaanse kerk. Verder op deze pagina meer informatie over deze stichtingen.

De drie pastores worden ieder in hun werk door deze drie “aparte” stichtingen ondersteund.

De Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) ondersteunt de drie deelnemende stichtingen in hun taken voor het Luchthavenpastoraat.

Vrijwilligers

De luchthavenpastores worden geholpen door een team van vrijwilligers. Heeft u interesse om vrijwilliger te worden? Klik hier voor meer informatie over deze functie en het aanmeldings formulier.

 

Oud-Katholiek en Anglicaans Luchthavenpastoraat Schiphol

 

Glazenwand

 

Het Oud-Katholieke en Anglicaanse Luchthavenpastoraat (OCAAM) is de sponsor voor de Anglicaanse en Oud-Katholieke deelname in het luchthavenpastoraat van de Luchthaven Schiphol, één van de drukste luchthavens ter wereld.

De stichting, een geregistreerde goede doelen organisatie in  Nederland, staat onder episcopaal toezicht van de Anglicaanse Bisschop van Gibraltar in Europa en de Oud-Katholieke Bisschop van Haarlem in Nederland.

Klik hiervoor meer informa...
Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol

 

bibliotheek

 

Welkom bij het Protestants Luchthavenpastoraat op Schiphol. Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze luchthaven. Een ware miljoenenstad, met grote aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners. Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood komt, is er het Luchthavenpastoraat.

Hoe de assistentie van het Luchthavenpastoraat eruit ziet, dat varieert! Van praktische ondersteuning en aandacht voor emotionele gebeurtenissen, tot het meedenken als de reis om wat voor reden dan ook anders loopt dan gedacht.

Klik hiervo...
Rooms Katholiek Luchthavenpastoraat (RKLHP)

 

20180419 170248  

 

De R.K. kerk werkt al sinds 1975 op Schiphol om vorm te geven aan het pastoraat op de luchthaven. Het werk was in de eerste jaren vooral pionieren.

Met de komst van Protestantse en Oud-Katholieke/Anglicaanse collega's  is een collegiaal overleg tussen de door de kerken aangestelde pastores ontwikkeld.                            

In 1987 werd door de bisschop van Haarlem de stichting R.K. Luchthavenpastoraat opgericht.

Klik hiervoor meer informatie...


 

 Airport Chaplaincy Schiphol

   

opening meditation centre 2018 141Each and every day, more than one hundred thousand people travel through Schiphol airport; people of different cultures with different backgrounds and emotions. As in any vast crowd, a high number of them have problems and worries which they would like to share with somebody willing to lend a sympathetic ear.

 Some people also require immediate help. In both cases, the...
Meditation Centre

     

slide 20 For anyone in need of a moment of peace and tranquility, there is the Meditation Centre. It is located on the second floor of lounge 2.  This room is free and open, 24 hours a day, seven days a week.

Please follow the signs “Meditation Centre” on the 2nd floor of lounge 2.

During office hours, Airport Chaplaincy staff will...
Contact Airportchaplaincy

   

symbolenIf you would like more information about the Airport Chaplaincy or if you would like to speak to one of the pastors, you can contact them via the Airport Control Center,
+ 31 (0)20 6014751.

When at Schiphol Airport, you can always have one of the pastors paged by an Information Desk staff member. Naturally, for emergencies outside office hours, the...


 

 

Welcome to "OCAAM" at Amsterdam Schiphol Airport

    Glazenwand

 

The Old Catholic and Anglican Airport Ministry (OCAAM) is the sponsoring agency for Anglican and Old Catholic participation in the chaplaincy of Amsterdam Schiphol Airport, one of the world's busiest airports.

The foundation, a registered charity in the Netherlands, is under the episcopal oversight of the Bishop of Gibraltar in Europe, of the Church of England and of the Old Catholic Bishop of Haarlem.

 Click herefor more information on the website of the OCAA...
Protestant Airport Chaplaincy Schiphol Airport

 

bibliotheek

 

Welcome to the Protestant Airport Chaplaincy at Schiphol Airport. More than one hundred thousand people a day travel through our airport. A true metropolis with huge numbers of temporary and infinitely changing residents.

The Airport Chaplaincy is there to assist those who encounter difficulties during their journey, whatever difficulties that may be.

Click here for more information on the website of the Protestant Airport Chaplaincy foundation.

 

 

 
Roman Catholic Airportchaplaincy foundation (RKLHP)

 

20180419 170248  

 

The Roman Catholic Church has been active at Schiphol Airport since 1975, diligently shaping the Airport Ministry. Starting on its own and from scratch, the first years were hard work. This was eased when a Protestant colleague joined, as it provided peer consultation between the pastors appointed by the churches

 

Click here for more information on the website of the Roman Catholic Airportchaplaincy foundation.

 


 

 

Airport Chaplaincy Schiphol

   

opening meditation centre 2018 141Each and every day, more than one hundred thousand people travel through Schiphol airport; people of different cultures with different backgrounds and emotions. As in any vast crowd, a high number of them have problems and worries which they would like to share with somebody willing to lend a sympathetic ear.

 Some people also require immediate help. In both cases, the Airport Chaplaincy, which has been present at Schiphol since 1975, is of indispensable and invaluable support. It wants to contribute to the emotional and spiritual care of the people traveling through, or working at, the airport.

 

The Airport Chaplaincy consists of three pastors, assisted by twenty-five volunteers of all denominations. Together they are in charge of a place of tranquility where people of all nationalities and all beliefs are welcome. They offer pastoral and spiritual care at the heart of society. See below for more information about the three foundations responsible for the Airportchaplaincy..

 

 

Welcome to "OCAAM" at Amsterdam Schiphol Airport

    Glazenwand

 

The Old Catholic and Anglican Airport Ministry (OCAAM) is the sponsoring agency for Anglican and Old Catholic participation in the chaplaincy of Amsterdam Schiphol Airport, one of the world's busiest airports.

The foundation, a registered charity in the Netherlands, is under the episcopal oversight of the Bishop of Gibraltar in Europe, of the Church of England and of the Old Catholic Bishop of Haarlem.

 Click herefor more information on the website of the OCAA...
Protestant Airport Chaplaincy Schiphol Airport

 

bibliotheek

 

Welcome to the Protestant Airport Chaplaincy at Schiphol Airport. More than one hundred thousand people a day travel through our airport. A true metropolis with huge numbers of temporary and infinitely changing residents.

The Airport Chaplaincy is there to assist those who encounter difficulties during their journey, whatever difficulties that may be.

Click here for more information on the website of the Protestant Airport Chaplaincy foundation.

 

 

 
Roman Catholic Airportchaplaincy foundation (RKLHP)

 

20180419 170248  

 

The Roman Catholic Church has been active at Schiphol Airport since 1975, diligently shaping the Airport Ministry. Starting on its own and from scratch, the first years were hard work. This was eased when a Protestant colleague joined, as it provided peer consultation between the pastors appointed by the churches

 

Click here for more information on the website of the Roman Catholic Airportchaplaincy foundation.