• slide-10.jpg
 • slide-20.jpg
 • slide-30.jpg
 • slide-40.jpg
 • slide-50.jpg
 • slide-60.jpg
 • slide-70.jpg
 • slide-80.jpg
 • slide-90.jpg
 • slide-100.jpg
 • slide-110.jpg
 • slide-120.jpg
 • slide-130.jpg
 • slide-140.jpg
 • slide-150.jpg
 • slide-160.jpg
 • slide-170.jpg
 • slide-180.jpg

 

Oud-Katholiek en Anglicaans Luchthavenpastoraat Schiphol

 

Glazenwand

 

Het Oud-Katholieke en Anglicaanse Luchthavenpastoraat (OCAAM) is de sponsor voor de Anglicaanse en Oud-Katholieke deelname in het luchthavenpastoraat van de Luchthaven Schiphol, één van de drukste luchthavens ter wereld.

De stichting, een geregistreerde goede doelen organisatie in  Nederland, staat onder episcopaal toezicht van de Anglicaanse Bisschop van Gibraltar in Europa en de Oud-Katholieke Bisschop van Haarlem in Nederland.

Klik hiervoor meer informa...
Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol

 

bibliotheek

 

Welkom bij het Protestants Luchthavenpastoraat op Schiphol. Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze luchthaven. Een ware miljoenenstad, met grote aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners. Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood komt, is er het Luchthavenpastoraat.

Hoe de assistentie van het Luchthavenpastoraat eruit ziet, dat varieert! Van praktische ondersteuning en aandacht voor emotionele gebeurtenissen, tot het meedenken als de reis om wat voor reden dan ook anders loopt dan gedacht.

Klik hiervo...
Rooms Katholiek Luchthavenpastoraat (RKLHP)

 

20180419 170248  

 

De R.K. kerk werkt al sinds 1975 op Schiphol om vorm te geven aan het pastoraat op de luchthaven. Het werk was in de eerste jaren vooral pionieren.

Met de komst van Protestantse en Oud-Katholieke/Anglicaanse collega's  is een collegiaal overleg tussen de door de kerken aangestelde pastores ontwikkeld.                            

In 1987 werd door de bisschop van Haarlem de stichting R.K. Luchthavenpastoraat opgericht.

Klik hiervoor meer informatie...


 

 Airport Chaplaincy Schiphol

   

opening meditation centre 2018 141Each and every day, more than one hundred thousand people travel through Schiphol airport; people of different cultures with different backgrounds and emotions. As in any vast crowd, a high number of them have problems and worries which they would like to share with somebody willing to lend a sympathetic ear.

 Some people also require immediate help. In both cases, the...
Meditation Centre

     

slide 20 For anyone in need of a moment of peace and tranquility, there is the Meditation Centre. It is located on the second floor of lounge 2.  This room is free and open, 24 hours a day, seven days a week.

Please follow the signs “Meditation Centre” on the 2nd floor of lounge 2.

During office hours, Airport Chaplaincy staff will...
Contact Airportchaplaincy

   

symbolenIf you would like more information about the Airport Chaplaincy or if you would like to speak to one of the pastors, you can contact them via the Airport Control Center,
+ 31 (0)20 6014751.

When at Schiphol Airport, you can always have one of the pastors by a call via an Information Island. Naturally, for emergencies outside office hours, the...


 

 

Welcome to "OCAAM" at Amsterdam Schiphol Airport

    Glazenwand

 

The Old Catholic and Anglican Airport Ministry (OCAAM) is the sponsoring agency for Anglican and Old Catholic participation in the chaplaincy of Amsterdam Schiphol Airport, one of the world's busiest airports.

The foundation, a registered charity in the Netherlands, is under the episcopal oversight of the Bishop of Gibraltar in Europe, of the Church of England and of the Old Catholic Bishop of Haarlem.

 Click herefor more information on the website of the OCAA...
Protestant Airport Chaplaincy Schiphol Airport

 

bibliotheek

 

Welcome to the Protestant Airport Chaplaincy at Schiphol Airport. More than one hundred thousand people a day travel through our airport. A true metropolis with huge numbers of temporary and infinitely changing residents.

The Airport Chaplaincy is there to assist those who encounter difficulties during their journey, whatever difficulties that may be.

Click here for more information on the website of the Protestant Airport Chaplaincy foundation.

 

 

 
Roman Catholic Airportchaplaincy foundation (RKLHP)

 

20180419 170248  

 

The Roman Catholic Church has been active at Schiphol Airport since 1975, diligently shaping the Airport Ministry. Starting on its own and from scratch, the first years were hard work. This was eased when a Protestant colleague joined, as it provided peer consultation between the pastors appointed by the churches

 

Click here for more information on the website of the Roman Catholic Airportchaplaincy foundation.

 


 

 

Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol

 

bibliotheek

 

Welkom bij het Protestants Luchthavenpastoraat op Schiphol. Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze luchthaven. Een ware miljoenenstad, met grote aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners. Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood komt, is er het Luchthavenpastoraat.

Hoe de assistentie van het Luchthavenpastoraat eruit ziet, dat varieert! Van praktische ondersteuning en aandacht voor emotionele gebeurtenissen, tot het meedenken als de reis om wat voor reden dan ook anders loopt dan gedacht.

Klik hier voor meer informatie op de website van deze stichting.

 

 

Het stichtingsbestuur, de vrijwilligers in het stiltecentrum en de luchthavenpastor: samen vormen zij het Luchthavenpastoraat op Amsterdam Airport Schiphol. Met elkaar staan zij ervoor, dat waar nodig rust wordt gecreëerd in de hectiek. Dat er ruimte geboden wordt voor gebed en meditatie, of een luisterend oor, koffie, of een slaapplaats. Zodat mensen verder kunnen en de reis soms een beetje lichter is geworden.

 

Voor meer informatie over de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol en haar dominee en het bestuur klik op de link Protestants Luchthavenpastoraat.

Airport Chaplaincy Schiphol

   

opening meditation centre 2018 141Each and every day, more than one hundred thousand people travel through Schiphol airport; people of different cultures with different backgrounds and emotions. As in any vast crowd, a high number of them have problems and worries which they would like to share with somebody willing to lend a sympathetic ear.

 Some people also require immediate help. In both cases, the Airport Chaplaincy, which has been present at Schiphol since 1975, is of indispensable and invaluable support. It wants to contribute to the emotional and spiritual care of the people traveling through, or working at, the airport.

 

The Airport Chaplaincy consists of three pastors, assisted by twenty-five volunteers of all denominations. Together they are in charge of a place of tranquility where people of all nationalities and all beliefs are welcome. They offer pastoral and spiritual care at the heart of society. See below for more information about the three foundations responsible for the Airportchaplaincy..

 

 

Welcome to "OCAAM" at Amsterdam Schiphol Airport

    Glazenwand

 

The Old Catholic and Anglican Airport Ministry (OCAAM) is the sponsoring agency for Anglican and Old Catholic participation in the chaplaincy of Amsterdam Schiphol Airport, one of the world's busiest airports.

The foundation, a registered charity in the Netherlands, is under the episcopal oversight of the Bishop of Gibraltar in Europe, of the Church of England and of the Old Catholic Bishop of Haarlem.

 Click herefor more information on the website of the OCAA...
Protestant Airport Chaplaincy Schiphol Airport

 

bibliotheek

 

Welcome to the Protestant Airport Chaplaincy at Schiphol Airport. More than one hundred thousand people a day travel through our airport. A true metropolis with huge numbers of temporary and infinitely changing residents.

The Airport Chaplaincy is there to assist those who encounter difficulties during their journey, whatever difficulties that may be.

Click here for more information on the website of the Protestant Airport Chaplaincy foundation.

 

 

 
Roman Catholic Airportchaplaincy foundation (RKLHP)

 

20180419 170248  

 

The Roman Catholic Church has been active at Schiphol Airport since 1975, diligently shaping the Airport Ministry. Starting on its own and from scratch, the first years were hard work. This was eased when a Protestant colleague joined, as it provided peer consultation between the pastors appointed by the churches

 

Click here for more information on the website of the Roman Catholic Airportchaplaincy foundation.

 


 

 

 

Protestant Airport Chaplaincy Schiphol Airport

 

bibliotheek

 

Welcome to the Protestant Airport Chaplaincy at Schiphol Airport. More than one hundred thousand people a day travel through our airport. A true metropolis with huge numbers of temporary and infinitely changing residents.

The Airport Chaplaincy is there to assist those who encounter difficulties during their journey, whatever difficulties that may be.

Click here for more information on the website of the Protestant Airport Chaplaincy foundation.